INFORMAČNÉ MEMORANDUM Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov