odbornost vyskum-a-vyvoj

Výskum a vývoj


Aktivity oddelenia vývoja overujeme testami, pokusmi a vhodnými simuláciami. Ako základ slúžia odskúšané a overené koncepty, ktoré sa už osvedčili v sérii.

TOP  Update cookies preferences