ofirme enviro

Enviro

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich podnikových procesov. Každoročne sme auditovaní certifikačnou spoločnosťou a od roku 2005 sme certifikovaní podľa normy ISO 14001. Okrem bežnej podnikovej ochrany životného prostredia sa stáva čoraz dôležitejšia aj ochrana životného prostredia súvisiaca s výrobkami.

V environmentálnej politike našej spoločnosti sme sa jasne zaviazali k udržateľnosti a neustálemu zlepšovaniu našich činností a výrobkov z ekologického hľadiska.


TOP  Update cookies preferences