ofirme zakaznici

Zákazníci

Intenzívna spolupráca

Iba intenzívna spolupráca so zákazníkom je základom úspechu oboch strán. Našou každodennou prácou a cieľom je urdžiavať a rozvíjať vzťahy a spoluprácu so súčasnými zákazníkmi a zároveň nadväzovanie a budovanie kontaktov s potencionálnymi budúcimi zákazníkmi.

• Etický kódex

Samozrejmosťou je zabezpečenie včasného doručenia objednaného tovaru zákazníkom, medzi ktorých patria:
TOP  Update cookies preferences