dodavatelia

NÁKUP

NÁKUP


Našim zákazníkom dodávame inovatívne a vysoko kvalitné produkty. Pre zachovanie vysoko nastaveného štandardu a nepretržitého úsilia sa zlepšovať spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí sa hlásia k rovnakým cieľom. Oddelenie nákupu preto očakáva a vyžaduje od dodávateľov a poskytovateľov služieb splnenie týchto štandardov. Výber dodávateľov podlieha objektívnym a jasným kritériám. Pravidelné hodnotenie dodávok zabezpečuje mimoriadnu kvalitu použitých materiálov a služieb. Ocenením dodržiavania našich požiadaviek je perspektíva dlhodobej spolupráce a dobrých partnerských vzťahov.

Všetky nevyhnutné informácie ohľadom Nákupu nájdete tu

TOP  Update cookies preferences